lördag 6 februari 2016

Välsignade stunder som Jesus oss ger1. Välsignade stunder, 
som Jesus oss ger, 
då frälsningens under 
tillsammans vi ser, 
då ordet förkunnar 
vårt eviga väl,
//: då Jesus är nära ://
att väcka och lära 
och trösta vår själ! 

2. O Jesus, vår Herre, 
din Ande oss giv! 
Vi har ju dess värre
ej krafter, ej liv, 
ej tro och ej kärlek, 
om du inte ger
//: vadhelst vi behöver, :// 
du hör våra böner
och nöden du ser. 

3. Vi är ju så kalla, 
ja, hårda som sten 
av födelsen alla;
det finns bara en
i himlen, på jorden
som vill och som kan 
//: vårt hjärta förändra :// 
vårt hjärta omvända, 
du ensam det kan. 

4. Så vänd du vårt sinne 
mot målet i tid,
och giv att vi finner 
vår frälsning och frid, 
vår näring, vårt liv
i vad du för oss gjort:
//: ditt blod och din pina :// 
har gjort oss till dina, 
så dyrbart och stort! 

5. Dej därför förbarma 
och tänk på vår nöd. 
Ja, gör oss nu varma
och res oss ur död.
Låt lagen få väcka, 
låt nåden bli stor,
//: låt Anden få verka, ://
så alla kan märka, 
att du bland oss bor! 

Text: Clara Ahnfelt, bearb. A.H.
Musik: Oscar Ahnfelt 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar