tisdag 8 mars 2016

Sant att syndafallet väger
1. Sant att syndafallet väger
mer än vi förstår.
Sant att Jesu blod dock äger
mera kraft ändå.

2. Sant att synden är förskräcklig,
hjärtats ondska svår,
lika sant att hjälp tillräcklig
ges i Jesu sår.

3. Sant, ja sant att vi förlorat
all vår härlighet,
lika sant att Gud utkorat
oss till salighet.

4. Sant att vi är fjärran gångna
bort från Gud, vår far,
lika sant att alla fångna 
Jesus friköpt har.

5. Sant att otron gör oss smärta,
ja, förtvivlan här,
lika sant att än vårt hjärta
Gud dock större är.

6. Sant att törnen än kan stinga
Jesu kära brud,
sant att dessa ändå inga
tvingar bort från Gud.

7. Sant att korset ofta plågar
Sions vandringsmän,
lika sant att så man tågar
bäst mot himmelen.

8. Sant att här vi får försaka
världens härlighet,
lika sant att vi får smaka
himlens salighet. 

Text: Karl Johan Palmberg 1870 (28 år)
Musik. Jonas Andersson 1907 (56 år)

lördag 6 februari 2016

Välsignade stunder som Jesus oss ger1. Välsignade stunder, 
som Jesus oss ger, 
då frälsningens under 
tillsammans vi ser, 
då ordet förkunnar 
vårt eviga väl,
//: då Jesus är nära ://
att väcka och lära 
och trösta vår själ! 

2. O Jesus, vår Herre, 
din Ande oss giv! 
Vi har ju dess värre
ej krafter, ej liv, 
ej tro och ej kärlek, 
om du inte ger
//: vadhelst vi behöver, :// 
du hör våra böner
och nöden du ser. 

3. Vi är ju så kalla, 
ja, hårda som sten 
av födelsen alla;
det finns bara en
i himlen, på jorden
som vill och som kan 
//: vårt hjärta förändra :// 
vårt hjärta omvända, 
du ensam det kan. 

4. Så vänd du vårt sinne 
mot målet i tid,
och giv att vi finner 
vår frälsning och frid, 
vår näring, vårt liv
i vad du för oss gjort:
//: ditt blod och din pina :// 
har gjort oss till dina, 
så dyrbart och stort! 

5. Dej därför förbarma 
och tänk på vår nöd. 
Ja, gör oss nu varma
och res oss ur död.
Låt lagen få väcka, 
låt nåden bli stor,
//: låt Anden få verka, ://
så alla kan märka, 
att du bland oss bor! 

Text: Clara Ahnfelt, bearb. A.H.
Musik: Oscar Ahnfelt 


Välsignad den dagen

1. Välsignad den dagen, då jag här fick se
hur kärlekens hav översvallat!
Välsignad den stunden, som Gud velat ge,
när han mej till nåden har kallat,
mej nyfött och renat, upptagit till barn!
Då löstes jag arme ur träldomens garn,
ty Jesus har dött i mitt ställe.

2. Låt satan fritt ryta och ha ingen ro,
min Jesus skall skydda och freda.
Låt jorden omstörta, låt prövas min tro,
Guds Ande skall trösta och leda.
Fast synderna är liksom sanden i hav
och trycker och följer mej jämt till min grav,
har Jesus dock dött i mitt ställe.

3. Sant är det, när stormar på stormar uppgår,
och skyarna börjar att tjockna,
när böljorna fräser och hårdare slår
och elden i lampan tycks slockna,
då fäller jag modet, men håller dock i:
min synd är förlåten och då är jag fri,
ty Jesus har dött i mitt ställe.

4. Jag slipper väl en gång i vågsvallet ro,
jag ser för mej himmelska stranden.
Där skall jag få inta vad här jag fått tro

med fröjd i de levande landen,
och evigt åtnjuta försoningens nåd
och inse och prisa Guds eviga råd,
att Jesus har dött i mitt ställe.

5. Tack, himmelske Fader, min skapare huld,
som Sonen i hjärtat förklarat!
Tack, mildaste Jesus, som borttog min skuld
och mödan för mej inte sparat!
Tack, helige Ande, min hjälpare god,
som lärt mej vad värde det är i hans blod
som nådigt har dött i mitt ställe!

Text: Ur Sions Nya Sånger 1778, ngt bearb.
Musik: Christian Adolph Nystad 1542