fredag 6 november 2015

När frid som en flod strömmar fram på min väg

1. När frid som en flod strömmar fram på min väg,
när sorger som havsböljor slår,
vad än som mej sker har du lärt mej att tro:
det är väl, det är väl med min själ.
Det är väl med min själ.
Det är väl, det är väl med min själ.

2. Fast Satan mej frestar och prövning mej når,
må denna försäkran stå fast:
att Kristus grep in i min hjälplöshet svår
då han utgöt sitt blod för min själ.
Det är väl...

3. O väldiga nåd att med visshet få tro:
min synd, inte delvis men helt,
är spikad till korset och frigjord jag får
prisa Herren vår Gud med min själ!
Det är väl...

4. Må Kristus då vara mitt liv och mitt hopp.
När dödsflodens stränder jag når 
jag slipper försmäkta; i liv och i död
ska du skänka din frid till min själ.
Det är väl...

5. Vår Gud har berett sina kära ett hem
i himlen, där frigjord från grav
jag en gång når målet, hör änglarnas sång.
O välsignade hopp för min själ!
Det är väl...

6. Välkommen du dag, då jag slipper få tro,
då slöjor ej hindrar min blick!
Basunen ska ljuda och Herren vi ser.
Även då är det väl med min själ.
Det är väl... 

Text: Horatio G Spafford ("It is well with my soul"), övers. Johan Åström (publ. med tillstånd)
Musik: Philip Paul Bliss

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar