fredag 24 oktober 2014

Allt vad oss Adam i fallet ådragit

1. Allt vad oss Adam i fallet ådragit,
botats av kvinnans gudomliga Säd.
Kristus har själv alla synder borttagit,
då han var fäst på förbannelsens träd.
Han som var ren
gjort det allen,
en dog för alla och alla i en.

2. "Se, min lekamen, mitt blod jag för eder
till edra synders förlåtelse ger."
Så han ju sade, och bjuder och beder:
"Tag det och låt det få gälla för er!
Allt vad jag gör,
lider och dör,
gör jag för eder, för eder, ack, hör!"

3. Om dina synder än blodröda vore,
skall de nu likväl bli snövita här.
O ja, det blodet av Herren, den store,
tusenfalt mera än synderna är.
Ack, att du fick
endast en blick
in i det helga, dit Medlaren gick!

4. Men om i lättsinne du hela dagen
tar över Golgata lättaste språng,
trampande blodet och trotsande lagen,
tänk då så svårt det ska bli att en gång
möta på nytt
den som du skytt,
den som du stungit, föraktat och flytt!

5. Må du, o Jesus, för syndare alla
visa dig så i din smärtas gestalt,
att de förkrossade strax vill nedfalla,
söka och finna vid korset sitt allt!
Uslaste träl
är ju en själ
som med ditt blod du har friköpt likväl.

6. Hjälp oss att hålla det evigt tillräckligt,
att du har dött för varendaste själ!
Tveka och tvivla på det är förskräckligt,
trampa Guds Son och bli frivilligt träl.
Nej, det är nog:
Frälsaren dog,
evigt för alla tillräckligt och nog!


Text: Carl Olof Rosenius 1848 (32 år), ngt bearb.
Musik: Oskar Lindberg, alt finsk folkmelodi (holarilarila).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar