tisdag 30 september 2014

Skrifternas tröst

1. "Skrifternas tröst", o vad det klingar,
himmelska toner, ljuvlig musik.
Tröst i all nöd, glädje den bringar,
hopp bortom graven, himmel så rik.
"Skrifternas tröst", o vilka flöden,
talet om korset kraften ej mist.
Ljus i vår natt, liv mitt i döden,
manna i öknen helt utan brist.

2. Strålande sol, eldstod i natten,
skuggrika palmträd Skrifterna är.
Källa så klar, levande vatten,
kärlekens hav som seglaren bär.
Skrifternas tröst...

3. Sinais röst, domslut som skallar,
som ställer syndarn brottslig för Gud.
Skrifternas tröst milt honom kallar:
"Allt är fullbordat", ljuder dess bud.
Skrifternas tröst...

4. Himmelska moln, skurar som giver
törstande ängar fägring och prakt.
Strömmar av nåd, ord som förbliver,
talet om Jesu frälsande makt.
Skrifternas tröst...

Text: K G Sjölin, ngt bearb.
Musik: K G Sjölin

Kan du ej tro så helt som du vill
1. Kan du ej tro så helt som du vill,
tro som det står, tro som det står!
Vila vid Ordet, sedan var still,
gåvan att tro du får!
Tro som det står, ja, tro som det står!
Aldrig en prick av Ordet förgår.
Glädje och frid i hjärtat du får,
tro som det skrivet står!

2. Kan du ej älska Gud över allt,
tro som det står, tro som det står!
Då ska ditt hjärta inte bli kallt,
kärlek till Gud du får.
Tro som det står, ja, tro som det står...

3. Vill inte hoppet infinna sej,
tro som det står, tro som det står!
Molnen som skymmer brister för dej,
tron genom mörker går.
Tro som det står, ja, tro som det står...

4. Ordet om korset kraften ej mist,
tro som det står, tro som det står!
Löftena väger mer än din brist,
tro som det skrivet står.
Tro som det står, ja, tro som det står...

Text och musik: Karl-Gustaf Sjölin, ngt bearb.