fredag 24 oktober 2014

Allt vad oss Adam i fallet ådragit

1. Allt vad oss Adam i fallet ådragit,
botats av kvinnans gudomliga Säd.
Kristus har själv alla synder borttagit,
då han var fäst på förbannelsens träd.
Han som var ren
gjort det allen,
en dog för alla och alla i en.

2. "Se, min lekamen, mitt blod jag för eder
till edra synders förlåtelse ger."
Så han ju sade, och bjuder och beder:
"Tag det och låt det få gälla för er!
Allt vad jag gör,
lider och dör,
gör jag för eder, för eder, ack, hör!"

3. Om dina synder än blodröda vore,
skall de nu likväl bli snövita här.
O ja, det blodet av Herren, den store,
tusenfalt mera än synderna är.
Ack, att du fick
endast en blick
in i det helga, dit Medlaren gick!

4. Men om i lättsinne du hela dagen
tar över Golgata lättaste språng,
trampande blodet och trotsande lagen,
tänk då så svårt det ska bli att en gång
möta på nytt
den som du skytt,
den som du stungit, föraktat och flytt!

5. Må du, o Jesus, för syndare alla
visa dig så i din smärtas gestalt,
att de förkrossade strax vill nedfalla,
söka och finna vid korset sitt allt!
Uslaste träl
är ju en själ
som med ditt blod du har friköpt likväl.

6. Hjälp oss att hålla det evigt tillräckligt,
att du har dött för varendaste själ!
Tveka och tvivla på det är förskräckligt,
trampa Guds Son och bli frivilligt träl.
Nej, det är nog:
Frälsaren dog,
evigt för alla tillräckligt och nog!


Text: Carl Olof Rosenius 1848 (32 år), ngt bearb.
Musik: Oskar Lindberg, alt finsk folkmelodi (holarilarila).

tisdag 30 september 2014

Skrifternas tröst

1. "Skrifternas tröst", o vad det klingar,
himmelska toner, ljuvlig musik.
Tröst i all nöd, glädje den bringar,
hopp bortom graven, himmel så rik.
"Skrifternas tröst", o vilka flöden,
talet om korset kraften ej mist.
Ljus i vår natt, liv mitt i döden,
manna i öknen helt utan brist.

2. Strålande sol, eldstod i natten,
skuggrika palmträd Skrifterna är.
Källa så klar, levande vatten,
kärlekens hav som seglaren bär.
Skrifternas tröst...

3. Sinais röst, domslut som skallar,
som ställer syndarn brottslig för Gud.
Skrifternas tröst milt honom kallar:
"Allt är fullbordat", ljuder dess bud.
Skrifternas tröst...

4. Himmelska moln, skurar som giver
törstande ängar fägring och prakt.
Strömmar av nåd, ord som förbliver,
talet om Jesu frälsande makt.
Skrifternas tröst...

Text: K G Sjölin, ngt bearb.
Musik: K G Sjölin

Kan du ej tro så helt som du vill
1. Kan du ej tro så helt som du vill,
tro som det står, tro som det står!
Vila vid Ordet, sedan var still,
gåvan att tro du får!
Tro som det står, ja, tro som det står!
Aldrig en prick av Ordet förgår.
Glädje och frid i hjärtat du får,
tro som det skrivet står!

2. Kan du ej älska Gud över allt,
tro som det står, tro som det står!
Då ska ditt hjärta inte bli kallt,
kärlek till Gud du får.
Tro som det står, ja, tro som det står...

3. Vill inte hoppet infinna sej,
tro som det står, tro som det står!
Molnen som skymmer brister för dej,
tron genom mörker går.
Tro som det står, ja, tro som det står...

4. Ordet om korset kraften ej mist,
tro som det står, tro som det står!
Löftena väger mer än din brist,
tro som det skrivet står.
Tro som det står, ja, tro som det står...

Text och musik: Karl-Gustaf Sjölin, ngt bearb.