söndag 3 februari 2013

Tänk, vilken underbar nåd av Gud1. Tänk vilken underbar nåd av Gud,
att du får vara hans sändebud
och till den döende världen gå
för att hans kärleks säde så.
Gå, gå, såningsman, gå,
gå, gå, såningsman, gå
ut att den ädla säden så:
gå, gå, såningsman, gå!

2. Får du ej främst uti ledet stå,
verka Guds verk i det tysta då.
Herren som i det fördolda ser
blott efter trohet lön dej ger.
Gå, gå, såningsman, gå...

3. Tröttna då ej att Guds ord så ut.
Kärlekens möda får lön till slut.
Om än med tårar du nu får så,
ska du med jubel skörda få.
Gå, gå, såningsman, gå...Text: Eric Bergquist (Onkel Eric) 1898 (43 år)
Musik: Eric Bergquist 1898

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar