söndag 23 december 2012

Kom nu till krubban1. Kom nu till krubban i stallet att skåda

undret som himmelens änglar oss bådar.
Född är nu Jesus, vår Frälsare kär!
Se nu hur fattig och ringa han är!

2. Fattig han blivit att rika oss göra,
nu han oss alla till hemmet kan föra.
Alla till honom kan våga sej fram.
Var inte rädd för att nalkas Guds Lamm!

3. Konungars Konung är människa vorden.
Himlen han lämnat och kommit till jorden,
kommit att lösa ur fängslande garn
alla Guds fallna och bortsprungna barn.

4. Makten och äran hos Gud han försakat,
djupaste nöden för oss har han smakat.
Allt för att frälsa oss enligt Guds råd.
O vilket under av kärlek och nåd!

5. Kom nu då, alla ni gamla och unga,
kom att vår Frälsares kärlek lovsjunga.
Vägen till krubban står öppen som förr.
Öppen står nådens och frälsningens dörr!

Text: Ur den laestadianska sångboken Sions Sånger, ngt bearb. A.H.
Musik: Okänd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar