söndag 30 december 2012

Jag har en vän som älskar mej1. Jag har en vän som älskar mej
så högt att han lät offra sej
i korsets död på Golgata.
Mitt hjärta, sjung halleluja!
Halleluja, jag har en vän
som leder mej till himmelen.
Han hela vägen med mej går
och av hans hand jag kronan får.

2. Jag har en vän, en mäktig vän,
som har sin tron i himmelen.
Han råder över alla land,
på höjd, i dal, på sjö och strand.
Halleluja, jag har en vän...

3. Men denne vän så hög och stor, 
han även i mitt hjärta bor
och fyller det med salig fröjd,
så jag kan sjunga glad och nöjd:
Halleluja, jag har en vän...

4. Vad gör det då att jag är svag
och ofta mörk min prövningsdag?
Så länge Jesus är min vän,
jag lycklig är och sjunger än:
Halleluja, jag har en vän...


5. Min bror, min syster, stäm nu in,
för denne vän är också din.
Om du ej är så from du vill,
hans nåd för dej dock räcker till!
Halleluja, jag har en vän...

Text: Nils Frykman 1895 (53 år), ngt bearb.
Musik: N Frykman 1895

söndag 23 december 2012

O Gud, de tankar som du tänkt1. O Gud, de tankar som du tänkt
är intet annat likt,
ty Barnet som din kärlek skänkt
har gjort vårt släkte rikt!

2. I mörker var vårt släkte sänkt
och döden var vår lott.
I nåd du, Herre, på oss tänkt,
av nåd vi frälsning fått!

3. Ty Gud och man i en person,
du, Herre Jesus Krist,
har kommit ned till dödens zon,
till oss som livet mist.

4. Nu kan vi fira jul med fröjd
mitt i vår kamp och strid:
"Ära åt Gud i himlens höjd

och här på jorden frid!"

5. Det som i Betlehem har skett
är outsägligt stort.
Det ljus som vi i mörkret sett
är Jesus, himlens Port.

Text: Gunnar Holmberg, 1980-talet
Musik: Johann Crüger

Kom nu till krubban1. Kom nu till krubban i stallet att skåda

undret som himmelens änglar oss bådar.
Född är nu Jesus, vår Frälsare kär!
Se nu hur fattig och ringa han är!

2. Fattig han blivit att rika oss göra,
nu han oss alla till hemmet kan föra.
Alla till honom kan våga sej fram.
Var inte rädd för att nalkas Guds Lamm!

3. Konungars Konung är människa vorden.
Himlen han lämnat och kommit till jorden,
kommit att lösa ur fängslande garn
alla Guds fallna och bortsprungna barn.

4. Makten och äran hos Gud han försakat,
djupaste nöden för oss har han smakat.
Allt för att frälsa oss enligt Guds råd.
O vilket under av kärlek och nåd!

5. Kom nu då, alla ni gamla och unga,
kom att vår Frälsares kärlek lovsjunga.
Vägen till krubban står öppen som förr.
Öppen står nådens och frälsningens dörr!

Text: Ur den laestadianska sångboken Sions Sånger, ngt bearb. A.H.
Musik: Okänd

måndag 3 december 2012

Vid Jesu hjärta är min vilostad1. Vid Jesu hjärta är min vilostad,
min trygga hamn där jag kan vara glad.
Hur häftigt livets stormar rasa må,
den hamnen är beständigt lugn ändå.

2. Han är den säkra grund som Fadern lagt,
på honom har jag byggt, som ordet sagt.
Från skulden fri, jag ej fördömas kan,
ty ende Sonen är min löftesman.

3. Väl växlar det för mej på livets stråt:
än blir det sång, än idel klagolåt.
Men under allt, i klar och mulen tid,
han är dock själv min salighet och frid.

4. Hans lov jag sjunga vill i fröjd och kval,
som led för mej i Kidrons mörka dal,
tills jag får somna ifrån sången här
och vakna säll vid harpoklangen där.

Text: Carl Boberg 1884 (25 år)
Musik: Ur Fridsbasunen 1884