måndag 26 november 2012

Gör det lilla du kan1. Gör det lilla du kan,
gör det villigt och glatt,
snart de dyrbara tillfällen flyr.
Efter vår kommer höst
och på dag följer natt,
då kanhända ej morgonen gryr.
O var flitig att så,
medan ännu är tid,
så att skörden kan mogna i frid!

2. Gör det lilla du kan
och se inte därpå
att så ringa, så litet det är.
För hur skulle du då
väl med lust kunna gå
dit din Mästare sänder dej här?
Är det uppdrag du fått
än så ringa i sej,
o, var nöjd att han gav det åt dej!

3. Gör det lilla du kan,
lägg ditt hjärta däri,
gör det allt för din Frälsare blott,
och var viss att han ska
inte döma som vi,
blir det fråga om stort eller smått!
Se, han själv gör ju allt,
vad betyder det då
om han ställt dej i led med de små?

4. Gör det lilla du kan

och besinna att Gud
hos oss alla blott trohet vill se!
O så gläds att få gå
med hans ringaste bud
och att själv han all hjälp vill dej ge!
Vilken fröjd, om en dag
han ock säger till dej:
"Vad du gjorde, det gjorde du mej!"


Text: Lina Sandell 1885 (53 år)

Musik: Amanda Sandborg-Waesterberg 1887 (45 år)

onsdag 21 november 2012

Herre, ditt ord är mitt fäste i nöden
1. Herre, ditt ord är mitt fäste i nöden,
om den ock vore än aldrig så svår.
Själv har du sagt, att i livet och döden
ständigt på ordet förtrösta jag får!

2. Herre, du själv är min starkhet allena, 
liksom du själv min rättfärdighet är,
ingen, nej ingen mej då kan förmena
rätt till det rike vår Far ger oss här!

3. Herre, än är jag en främling i världen,
vandringens mödor, de varar ännu.
Men på den villande, farliga färden
följ mej och led mej, min Frälsare, du!

4. Herre, håll alltid mej fast vid det ena,
så att jag fruktar och älskar blott dej,
villig i anden att lyda och tjäna
dej, som så kärleksfullt först tjänat mej!
   
Text: Lina Sandell, ngt bearb.
Musik: Lowell Mason (1792-1872)


torsdag 1 november 2012

Nu klingar fåglarnas morgonvisa
1. Nu klingar fåglarnas morgonvisa
och solen lyser i sommarprakt;
jag vill få tacka, jag vill få prisa
min gode Fader för vård och vakt.

2. Hans nåd och ära jag glad vill sjunga,
han har så mycket förlåtit mej.
Han lossat skuldernas ok, det tunga,
och banat väg ända hem till sej.

3. Han har benådat min själ. Mot ljuset
med tacksam glädje den riktar sej.
Jag har fått arvslott i fadershuset,
där Jesus ordnat ett rum för mej.

4. Tack, Herre Jesus, för kors och smärta,
för dödens kalk, som för mej du tog,
för att mitt fridlösa, arma hjärta
ska äga liv och ha övernog!

5. Tack att jag slipper att längre bygga
på vad jag varit och är och gjort,
men får till dej och din nåd mej trygga,
min segerhjälte, så stort, så stort!

6. Du slagit synden, du slagit döden,
du kommit frälsning och frid åstad.
Du för ditt folk genom alla öden
till evig glädje i Sions stad.

Text: Carl Boberg, ngt bearb.
Musik: Theodor Söderberg