onsdag 15 februari 2012

Ta tid till att bedja
1. Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro! 
I Frälsarens närhet du alltid ska bo. 
När tillvaron uppfylls av stress och av strid, 
sök vila hos Jesus! Han själv är din frid. 

2. Ta tid till att bedja när morgonen grytt, 
ja, innan all ro och all avskildhet flytt. 
Sök tidigt Guds åsyn, och du ska gå ut 
med glädje till verket, välsignad av Gud! 

3. Ta tid till att bedja i vardagens kall, 
lyd Anden, som vet när du frestas till fall. 
Gå genast till Jesus, hans kraft ska du få! 
Ja, mera än seger du upplever då. 

4. Ta tid till att bedja, i nåden bli rik! 
Se mycket på honom, som du vill bli lik! 
En stråle av klarhet från Jesus du bär, 
tills evigt du ser honom sådan han är. 

 Text: Anna Jonassen, övers. A.H. 2009