lördag 30 januari 2010

Vill du med till himmelen till fridens hem

1. Vill du med till himmelen, till fridens hem?
Vill du med till fridens stad, Jerusalem?
Vill du med till bröllop, så gör lampan klar!
Ve dej om du ingen olja i den har!

2. Minns: din frälsning, den har kostat Jesu blod.
Därför vakna upp och strid med heligt mod!
Du är köpt för dyrt att vara världens vän,
nåden är för dyrbar att försummas än.

3. Mången stridsman gick i början ut så glad,
men kom ändå aldrig fram till himlens stad.
Lampan slocknade och hjärtat blev så kallt,
eftersom man inte ville offra allt.

4. Kristi stridsman finner ingen vila här,
men får kämpa för att vinna kronan där.
Kristus har gått först, och vi följer i hans spår,
även om vi hat och hån i världen får.

5. Hemma får vi vila, det vårt fältrop är,
hemma får vi vila efter allt besvär.
Därför är vi glada under all vår strid,
snart så är vi hemma i en evig frid.


Text: Peter Haerem? 1840-1878

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar