lördag 30 januari 2010

Vart går du, vart går du, o människa, säg

1. Vart går du, vart går du, o människa, säj?
Vart leder din väg och vart ämnar du dej?
Vad söker du efter i världen?
Vad talar du om och vad tänker du på?
Var har du din skatt och ditt hjärta? - och så:
vart styr du den ilande färden?

2. Den frågan är viktig, ty därpå beror
långt mera än säkert du anar och tror:
din eviga fröjd eller plåga.
Besinna dej därför, vemhelst du än är:
om allvar behövs, så nog är det väl här,
då liv eller död är i fråga.

3. Blott ett är nödvändigt - o har du förstått
att jämfört med detta allt annat blir smått?
Allt annat blir smått mot det ena:
att helt vara vunnen av Frälsaren god
och äga förlossning och frid i det blod
som ensamt från synden kan rena.

4. Du måste dock verkligt en gång härifrån,
men tänk om du då ej lärt känna Guds Son,
vart vill du väl fly i den nöden?
Så fly då idag, medan ännu är tid,
till Jesus, till Jesus, din Frälsare blid
som också för dej lidit döden.

Text: Lina Sandell
Melodi: Göran Stenlund

2 kommentarer: