lördag 30 januari 2010

Väldig är Guds nåd över mej, över dej
1. Väldig är Guds nåd över mej, över dej,
ja, över syndare alla!
Gud försonat världen i Kristus med sej,
bedjande må vi nedfalla!
Synden är väl stor, men större är Guds nåd,
innan världen skapats finner han på råd:
ende Sonen sändes för synden att dö,
frälsande brottsliga världen.

2. Under över under att detta har skett:
Jesus har dött i vårt ställe.
Sådan Gud som vår har ej någon än sett,
krossat är djävulens välde.
Blodet plånat ut all världens syndamängd,
öppnat himlens port, som blev i Adam stängd.
Allt, ja allt är redo i Medlarens namn,
syndare, kom nu till Jesus!

3. Brottslig och fördömd inför varje Guds bud,
var vill du räddning väl finna?
Hur ska du väl kunna bestå inför Gud
eller hans salighet vinna?
Du ej räddas kan, om nåd du ej tar mot,
alla knän skall böjas inför Jesu fot.
Böj dej då idag, medan frälsning dej bjuds.
Skynda, ja, skynda till Jesus!

4. Den till honom kommer han kastar ej ut,
öppen hans famn står för alla.
Dristigt inför honom ditt hjärta utgjut,
räds ej att honom åkalla!
Han dej känner väl, dej friköpt som du är,
därför nu din själ oändligt värde bär.
Lämna då ditt hjärta åt Jesus just nu,
länge han därpå har väntat.

5. Tiden hastigt ilar, du rycks ju med makt
framåt mot okända öden.
Hur ska du väl möta vad Gud förelagt?
Alla är förelagt döden.
Tiden är så kort, så vad du gör, gör snart!
Kasta inte bort den nåd som underbart
Jesus dej förvärvat! Den erbjuds dej än,
väldig den är över alla.

Text: Arvid Hydén 1903 (39 år)
Musik: Folkmelodi ("Ingen hinner fram")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar