lördag 30 januari 2010

Vad än dig möter, käre vän

1. Vad än dig möter, käre vän
här på din vandringsstig,
o säg det då till Frälsaren,
nog vill han hjälpa dig.
Och det skall ske att vem som helst
som Herrens nåd begär,
skall från all synd och nöd bli frälst
och vara där han är.

2. Om du av vänner misskänd är,
om världen hånfullt ler,
din Frälsare är likväl här
och lyssnar när du ber.
Och det skall ske...

3. Och har du varit barn en tid
åt Gud i himmelen
men nu förlorat Jesu frid,
o kom, kom hem igen!
Och det skall ske...

4. Om du har synd och brott i mängd,
om du är hård och kall,
om nådens dörr ock synes stängd,
så bed i alla fall.
Och det skall ske...

5. Och om du ej kan bedja så
förträffligt som du vill,
så kan du bedja barnsligt då,
din Fader lyssnar till.
Och det skall ske...


Text: C Lundgren 1881 (45 år, "Lundgren med lådan" och med 25-öressånghäftet Nöd & Nåd), ngt bearb.
Musik: Ur Hemlandstoner 1884

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar