lördag 30 januari 2010

Tid för allt som tjusar sinnet
1. Tid för allt som tjusar sinnet
och som söver själ och håg,
tid att lyda världens furste
som behärskar hög och låg,
tid att leka bort sin ungdom
med ett hjärta utan frid
- men för honom, Herren Jesus,
ingen tid, nej, ingen tid.

2. Tid att för en jordisk vinning
sträva både dag och natt,
tid att jaga efter skuggor
fast man aldrig får dem fatt.
Ingen tid att sitta stilla
lyssnande invid Hans fot,
för att i sitt arma hjärta
låta ordets säd slå rot.

3. Ingen tid - och vad är tiden
mot en ändlös evighet,
då ej tid mer givs att söka
en förlorad salighet?
Ingen tid - o själ, besinna
vad de orden innebär!
Skynda dej att söka Herren
medan tid det ännu är!

Text: Anna Ölander, bearb.
Musik: William Penfro Rowlands 1904, alt. Göran Stenlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar