söndag 31 januari 2010

Stå upp, o Sion, och lovsjung1. Stå upp, o Sion, och lovsjung
din Frälsare, Profet och Kung.
Du hans stjärna skådar,
stäm upp i helig fröjd din röst!
Glädjerik den bådar
att kommen är, till världens tröst,
Herren, som benådar
vart förkrossat bröst.

2. Hur skön och klar för oss hon går!
Vi följa hennes ljusa spår,
följa med de visa
att dig med våra läppars ljud,
Herre Jesus, prisa
och ödmjukt hylla dina bud.
Värdes nåd bevisa,
du all kärleks Gud!

3. I nåd, o Herre, tag emot
vad vi nu lägga för din fot.
Våra gåvor blive
ej myrra, guld och rökelse.
Vi vårt hjärta give
åt dig, o Gud, vår Frälsare.
Själv däri du live
tro och helgelse.

4. Ditt ord, o Jesus, bliva må
den stjärna i vars sken vi gå.
Låt din helga lära
ledsaga oss i all vår tid,
ljus och kraft beskära
åt oss i livets sorg och strid
och i döden bära till vårt hjärta frid.

5. Lys, helga stjärna, mild och ren,
kring jorden sprid Guds klarhets sken.
Alla knän må böjas
vid Jesu nådefulla röst,
alla böner höjas
i Jesu namn, med hopp och tröst,
och hans kärlek röjas
klart i alla bröst.

Text: Johan Olof Wallin 1819 (40 år), ngt bearb
Musik: Medeltida julvisa (In dulci jubilo) / 1533

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar