lördag 30 januari 2010

Säg, har du hört vad som en gång hänt

1. Säg, vad du hört vad som en gång hänt
att Gud i världen sin Son har sänt,
att du är friköpt just som du är,
att Gud i Kristus har dej så kär?
O, är det sant, då är allting väl,
då bör du inte gå som träl.
Säg, har du hört vad som en gång hänt,
att Gud i världen sin Son har sänt?

2. Det var för alla som Jesus dog,
och på den grunden får du ha nog.
Din dom, ditt straff han själv på sej tog,
ditt skuldebrev han vid korset slog.
Din synd är dödad, o hör, min vän,
fastän den gamle lögnaren
inbillar dej att din skuld står kvar,
den skuld som Jesus betalat har.

3. Får detta blott i ditt hjärta rum,
att du är Frälsarens egendom,
att du är hans, just som den du är,
att han är din, är din broder kär,
då blir du nöjd och då får du ro,
kan inte låta bli att tro,
då följer du med de andra får
som vandrar tryggt i sin herdes spår.

4. Om det ej känns i ditt hjärta så,
så har dej Frälsaren löst ändå.
Guds ord, det väger dock mycket mer
än dina synder och vad du ser.
Så sluta med både men och ack
och sjung istället lov och tack!
Ty det är säkert att Lammets sång
ger åt de trötta en trosviss gång.


Text: Anders Nilsson 1891, ngt bearb.
Musik: Folkmelodi ("Om du är usel och död och kall")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar