söndag 31 januari 2010

O, var är det folk som på Andens bud1. O var är det folk som på Andens bud
bland människor samlar en skörd åt Gud?
Han själv har oss bjudit till verket gå,
och ingen får tveka och stilla stå.
Vem går i dag? Vem vill gå med?
Vem tar nu sin plats i skördemännens led?
Vem samlar in för Faderns hus?
Vem skall få lönen i fröjd och ljus?

2. Guds folk, ut på gator och gränder gå,
så alla kan bjudning till bröllop få.
Gå ingen förbi medan än är tid,
att bjuda dem hem till en evig frid.
Vem går i dag...

3. Nu fälten har vitnat kring jorden vid
och världen den väntar på skördens tid,
men ännu är de som går ut för få,
fast människors räddning beror därpå.
Vem går i dag...

4. Ni villiga tjänare, kom nu hit
och samla den mognande skörd med flit.
Han kommer, vår Konung - i tro håll ut,
oss väntar en skördemans fröjd till slut.
Vem går i dag...


Text: Eben Eugene Rexford 1877 (29 år), Anna Ölander 1900 (39 år), bearb. 1986 (v. 1-3 enligt Psalmer och Sånger 475, v. 4 enligt 1986 års EFS-tillägg till den svenska psalmboken 721).
Musik: George F Root 1877

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar