söndag 31 januari 2010

O, må vi Herrens godhet högt beprisa
1. O, må vi Herrens godhet högt beprisa,
för alla under som han med oss gjort,
för all den nåd han velat oss bevisa
och dagligen bevisar oss alltfort.

2. Hans kärlek är oss redan uppenbarad
i allt som omger oss på denna jord.
I ende Sonen dock än mer förklarad
den strålar mot oss i hans eget ord.

3. Hur spårar vi ej fadershjärtat redan
i Herrens skapelse, så skön och rik
med allt till barnets gagn och fröjd - och sedan,
vem är i trofast omsorg honom lik?

4. Vem är, som vakar över allt och alla?
Vem håller alla sina verk vid makt,
så minsta sparv ej kan till jorden falla
förutan honom, såsom själv han sagt?

5. Han uppehåller allt, och allt han leder,
de tusen stjärnors och planeters gång,
men ock till stoftets mask han skådar neder
och lyssnar till var liten fågels sång.

6. O, skulle han då ej långt mera sörja
för barnet, som han fostrar i sin famn?
Och skulle vi då inte alla börja
att glada sjunga om hans stora namn?

7. Ja, dig, o Herre, vare pris och ära
för all din godhet, all din ömma vård,
för att din hjälp beständigt är oss nära,
för att du vakar över hem och gård.

8. O, håll oss alla i din sanna fruktan
på lydnadens och livets smala stig,
till dess du med din nåd, din vård och tuktan
oss fostrat för ett evigt liv med dig!

Text: Lina Sandell-Berg 1889 (57 år)
Musik: O Ahnfelt ("Tänk när en gång")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar