söndag 31 januari 2010

Nu är en dag framlidenNu är en dag framliden
och kvällen kom till sist.
Från oss är solen skriden,
bli kvar, o Jesus Krist.
Ge oss en stadig tro
och oss av nåd bevara,
så att vi utan fara
kan gå till nattens ro.

Text: Okänd svensk författare 1682, Jesper Svedberg 1694, bearb. A.H. 2010
Musik: Lyon 1557 /Erfurt 1572

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar