söndag 31 januari 2010

Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ

1. Kristus är uppstånden, fröjda dej, min själ!
Kristus är uppstånden, nu är allting väl!
Dödad är nu döden, den har ingen makt,
ormens huvud krossat, såsom Herren sagt.
Sjung nu, medarvinge: Kristus lever än!
Ja, han är vår broder, Gud vår Far och vän.
"Kristus är uppstånden!", så är hälsningen,
dödad blev vår Jesus men stod upp igen.

2. Gå till mina bröder, säg dem en och var:
jag går till min Fader och till eder Far,

jag far upp till honom, min och eder Gud.
Tänk en sådan hälsning! Tänk, ett sådant bud!
Sjung nu, medarvinge...
3. Hälsa särskilt Petrus, som förnekat mej,
där han går bedrövad: Jesus älskar dej!
Jag är nu uppstånden, vad du gjort är glömt,
glömt och gömt för evigt. Så i nåd jag dömt.
Sjung nu, medarvinge...
4. Skynda dej, Maria, gå med hast åstad!
Säg att jag har segrat, så blir Petrus glad.
Tala om för honom att jag lever än,
säg jag är densamme trogne Frälsaren.
Sjung nu, medarvinge...
5. Sedan kommer Jesus, hälsar dem så ömt:
Frid jag ger er alla, nu är allting glömt.
Se och rör vid såren, som jag bär för er,
och ni skall få leva, ty jag dör ej mer.
Sjung nu, medarvinge...
6. Nu må vi väl jubla, hålla påskafröjd!
Stiga skall vår lovsång upp i himlens höjd.
Vi har ock ett påskalamm, som är Jesus Krist,
ära vare honom, både först och sist!
Sjung nu, medarvinge...

Text: Okänd förf. 1879
Musik: Tullar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar