söndag 31 januari 2010

Kom, låt oss prisa vår Herre och GudKom, låt oss prisa vår Herre och Gud,
sjunga hans ära med lovsångers ljud!
Alla folk skall lova vår Gud!

Text: Psalt. 67:4-6
Musik: 3-stämmig kanon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar