söndag 31 januari 2010

Jesus lever, graven brastAlt. melodi:


1. Jesus lever - graven brast!
Allt är underlagt hans välde.
Nu det står för evigt fast
att hans död som lösen gällde.
Så blev döden vänd i seger,
graven brast och Jesus lever!

2. Jag har vunnit - Jesus vann!
Han gjort allt vad lagen kräver.
I sin död han satan band,
jag en dyrköpt frihet äger.
Öppen har jag himlen funnit,
Jesus vann - och jag har vunnit!

Text: Johan Nordahl Brun, övers. A.H. 1994
Musik: Johann Rudolph Ahle 1664 (39 år) "Liebster Jesu, wir sind hier", alt. Andrew L Skoog (Solskenssånger 295)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar