söndag 31 januari 2010

Immanuel!

1. Immanuel!
Hylla din broder och allt skall bli väl!
//: Kristus har människa blivit,
sej åt oss givit ://

2. Gud bland oss bor,
alla får glädjas och glädjen är stor.
//: Änglar förkunnar Guds frälsning,
tänk vilken hälsning! ://

3. Tecknet jag ser:
Gud i en krubba! Vad önskar jag mer?
//: Han måste gottgöra fallet,
börja i stallet ://

4. Nådig och huld
kom han ibland oss, tog på sej vår skuld,
//: kom för att synderna bära,
honom ske ära! ://

5. Om du fick se
hur han förlossat och frälst syndare,
//: skulle du tacka och lova
Gud för hans gåva ://

6. Allt vad vi mist
vunnits tillbaka av honom till sist.
//: Lammet är värdigt - upplåter
himmelen åter ://

Text: Anders Nilsson, ngt bearb.
Musik: Folkmelodi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar