söndag 31 januari 2010

I den stilla aftonstund

1. I den stilla aftonstund,
Jesus, var mej nära.
Påminn mej ditt fridsförbund,
dina löften kära.
Låt mej sitta vid ditt ord,
detta rika nådens bord,
där din härlighet blir spord
än ibland de dina.

2. Samla mina tankar nu
in på dej allena
och bestänk mitt hjärta, du,
med ditt blod, det rena,
så att jag i tron nu må
fram till dej, o Jesus, gå
och utav din fullhet få
allt vad jag behöver.

3. Vad mej under dagen mött
utav fröjd och smärta,
vad som gjort mitt sinne trött
eller styrkt mitt hjärta,
allt jag säga vill för dej,
som vad än som händer mej
bäst förstår och känner mej,
bäst kan dej förbarma.

4. Må jag så, fast arm och svag,
dock med helgad tunga
till din ära dag från dag,
o min Jesus, sjunga:
Hitintills min tröst du var,
ja, min tillflykt, mitt försvar,
hitintills din hjälp mej bar,
skall ock framgent hjälpa!


Text: Lina Sandell 1866 (34 år), ngt bearb.
Musik: Siciliansk folkmelodi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar