söndag 31 januari 2010

Hur härligt vittnar land och sjö1. Hur härligt vittnar land och sjö
ännu i frost och vintersnö,
o Gud, om dina under!
Förvissnad, öde, mörk och kall
är jorden dock din fotapall
som i sin blomstrings stunder.

2. Ljus är din klädnad, Herre Gud;
i norrskensprakt och stjärneskrud
din himmel skådar neder.
Dig bliver intet mörker när,
du våra fötters lykta är,
som oss i natten leder.

3. Upplys oss, Herre, med ditt ord,
att vi på denna mörka jord
ifrån din väg ej vike.
Och för oss sist i Kristi tro
från dödens skugga, där vi bor,
till ljuset i ditt rike.


Text: Zacharias Topelius 1880 (62 år)
Musik: Nathan Söderblom 1916 (50 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar