söndag 31 januari 2010

Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära*1. Herren, vår Gud,
är en Konung i makt och i ära.
Kom, alla folk,
att vårt eviga lov honom bära!
Himmel och jord
bärs av hans kraftiga ord,
allt han sitt hägn vill beskära.

*2. Pris vare Herren,
som allting så härligt bereder,
som oss har skapat
och blickar i nåd till oss neder,
som i vår nöd
skänker oss välfärd och bröd
och sitt beskydd kring oss breder.

*3. Herren, vår Gud, vare lov,
som en Far för oss blivit,
som för vår synd har sin Son
uppå korset utgivit,
som på vår jord
leder med Ande och ord
dem som åt Kristus sig givit.

*4. Herren, vår salighets Gud,
må vi prisa och tjäna!
Kraften är hans
och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn,
att han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena.

Text: Joachim Neander 1680 (30 år), Zacharias Topelius 1869 (51 år), bearb.
Musik: Stralsund 1665

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar