söndag 31 januari 2010

Helige Fader, kom och var oss nära1. Helige Fader,
kom och var oss nära.
Låt oss förnimma
kraften av din lära.
Du som kan giva
mer än vi begära,
hör oss, o Fader.

2. Jesus, var när oss,
du som dog för alla.
Frälsning beskär oss,
hör, vi dig åkalla.
Led oss och bär oss
att vi ej må falla.
Du är vår starkhet.

3. Helige Ande,
som i sanning leder,
himmelska duva,
sänk i dag dig neder.
Helga, välsigna
varje själ som beder.
Amen, ja, amen.

Text: Jacob Thimoteus Jacobsson 1889 (49 år)
Musik: Johann Cruger 1653

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar