söndag 31 januari 2010

Guds ord är sant till varje del



1. Guds ord är sant till varje del.
Gud är garant mot brist och fel.
Guds ord är rätt, Guds sanning rak,
ej till reträtt går Herrens sak.

2. Guds ord är ljus, avslöjar allt,
mitt guld var grus, mitt hjärta kallt.
Guds ord är ljus, jag korset ser,
till himlens hus jag mej beger.

3. Guds lyktas sken mej lyser fram
till himmelen. Pris ske Guds Lamm!
Guds ord mej lär att se på dej,
o Jesus kär, som frälsat mej!


Text: Gunnar Holmberg
Musik: Folkmelodi från Sköldinge ("Det finns en väg")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar