söndag 31 januari 2010

Gud låter sina trogna här


1. Gud låter sina trogna här
allt gott av nåd erfara,
och tecken på hans kärlek är
mång tusen änglars skara.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar från vår barndomsdag
oss följa och bevara.

2. De lägra sig kring var och en
som fruktar Herren gärna,
och deras hjälp är icke sen
mot dem som ont oss ärna.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar från vår ungdomsdag
för våld och list oss värna.

3. På vägen de oss föra så,
att vi vår fot ej stöta,
men trygga och förnöjda gå,
fast nöd och sorger möta.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar oss till ålderns dag
på hulda armar sköta.

4. Med vänlig hand, fast icke sedd,
de gravens skräck förjaga
och hålla tröstens kalk beredd,
när ångsten gör oss svaga.
Ty sjunga vi med gott behag:
Guds änglar oss i dödens dag
till himmelen ledsaga.

5. O Herre Gud, var mild och god
när vi med döden strida.
Din Ande give kraft och mod
att vi i frid avlida.
Så skola vi med gott behag
dig sjunga på den stora dag
som vi med fröjd förbida!

Text: G Reimann 1639, Jesper Svedberg 1694 (41 år), J O Wallin 1816 (37 år)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar