söndag 31 januari 2010

Genom lidande till seger

1. Genom lidande till seger
är den väg som Jesus gått,
och en annan väg att vandra
vi ej heller löfte fått.
Se, då Israel skall tåga
hän till löftets sköna land,
vägen full av nöd och fara
går igenom öknens sand!

2. Genom lidande till seger
går missionens väg också.
Jesu sändebud, de måste
alltid i hans fotspår gå.
Himmelrikets säde lägges
obemärkt i tårdränkt jord.
Kornet måste dö i mullen,
men får liv på Herrens ord.

3. Genom lidande till seger!
Ja, till seger vägen går,
om än stundom tåren bränner,
om än striden blir oss svår.
Jesus segrade i döden,
Israel vann löftets land,
och de frälstas glada skara
stod en gång på stormig strand.

4. Genom lidande till seger!
Sjung, ja sjung med kraft och mod!
Sjung om seger mitt i kampen,
blott i kraft av Jesu blod!
Segra skall hans verk på jorden
över mörker, synd och nöd,
segra i vartenda hjärta
som fann liv i Jesu död.


Text: Hedvig Posse

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar