tisdag 19 januari 2010

Får Satan mig sålla1. Får Satan mig sålla
- och synd kräver död -
jag likväl vill hålla
i yttersta nöd
den stora, den eviga
sanningen ren,
//: att en dött för alla ://
att en dött för alla
och alla i en,

2. att mitt i min smärta
för synder och brott
är dock i Guds hjärta
allt fredligt och gott,
och jag är för Gud
helt rättfärdig och ren,
//: ty en är för alla ://
ja, en är för alla
rättfärdig, ja, en.

3. Just när jag mig tycker
odräglig för Gud,
i famn han mig trycker
som täckaste brud.
Beprydd och beklädd med
hans härlighets sken
//: jag är nu i Jesus ://
jag är nu i Jesus
rättfärdig och ren.

4. Se, här är nu grunden
för lycka och frid
i hårdaste stunden
av kval och av strid.
Om än jag försmäktar
till kropp och till själ,
//: så har jag dig, Herre! ://
Och har jag dig, Herre,
ja, då är allt väl!

Text: C O Rosenius 1851 (35 år), ngt bearb. A.H. 2008
Musik: O Ahnfelt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar