söndag 31 januari 2010

Dig, vår Fader, vi åkallar1. Dig, vår Fader, vi åkallar;
visa att vår bön är hörd!
Vi vill bedja: Sänd oss alla,
sänd oss, Herre, i din skörd!

2. Lär oss dock att stilla bida,
tills du visar väg och stund.
Du som känner fälten vida
känner våra hjärtans grund.

3. Men när du ser tiden inne,
i ditt namn då låt oss gå.
I din kraft vi övervinner,
genom dig vi allt förmår.

4. Segerfurste, du skall lära
oss att segra i all strid,
för ditt rike, till din ära.
Dig ske pris i evig tid!


Text: Hedvig Posse 1887 (26 år), ngt bearb.
Musik: Engelsk ("O Guds kärlek, dina höjder")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar