söndag 31 januari 2010

Det skedde för mig

1. Det skedde för mig
att Gud i vårt kött uppenbarade sig,
att himlarnas Herre på jorden blev träl,
helt fattig och plågad för syndares väl.
Det undret, min Jesus, det skedde för mig.
Så tackar jag dig!

2. Det skedde för mig
att du måste vandra på mödosam stig.
Du ofta av kärlek arbetat dig trött,
men blev dock föraktad och illa bemött.
Din lydnad och möda, den gäller för mig.
Så tackar jag dig!

3. Det skedde för mig
att översteprästerna fängslade dig.
Att du helt oskyldig till döden blev dömd,
har gjort att min synd blev förlåten och glömd.
Din plågsamma smälek ger ära åt mig.
Så tackar jag dig!

4. Det skedde för mig
att syndares händer marterade dig.
Din ångest, din pina och blodiga sår,
som du så saktmodigt och tåligt utstår,
ger rening och hälsa tillfyllest åt mig.
Så tackar jag dig!

5. Det skedde för mig
att du uppå Golgata offrade dig.
Vart salighetsord av din heliga mun,
det säger: du vann i försoningens stund.
Allt har du med döden beseglat åt mig.
Så tackar jag dig!

6. Det skedde för mig,
att du efter blodigt, men segrande krig
stod upp ur din grav med all makt i din hand
och sedan for upp till vårt fädernesland.
Allt detta din Ande betygar för mig.
Så tackar jag dig!

Text: Magnus Brynolf Malmstedt 1754 (30 år), bearb. A.H. 2007
Musik: A. B-g (Ahnfelts sånger 1853)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar