söndag 31 januari 2010

Det är fullkomnat! Profeters längtan

1. Det är fullkomnat! Profeters längtan
sen tusen år
och många konungars varma trängtan
fullbordan når.
Ty kvinnans Säd, han som är Guds Lamm,
har vunnit seger på korsets stam.

2. Det är fullkomnat! Se, bergen rämnar
och solens ljus
förbyts i mörker. De döda lämnar
sitt trånga hus.
Ty i den seger som nu är skedd
har frälsning blivit åt oss beredd.

3. Det är fullkomnat, vi säger åter.
Du arma själ,
som stundom hoppas och stundom gråter,
märk: allt är väl!
Förvärvad, vunnen och köpt du är
av Herren Jesus, din broder kär.

4. Det är fullkomnat! Men ännu frågar
rätt mången så:
Vad bör man göra, förrän man vågar
till Jesus gå?
Men tänk, när allt han fullkomnat har,
så har han ingenting lämnat kvar.

5. Det är fullkomnat! Guds Lamm, du kära,
har ställt det så!
Låt nu din Ande vårt hjärta lära
att tro därpå
och vila tryggt på den klippas grund,
som ej skall rämna i domens stund.


Text: M B Öhrnstedt 1871 (39 år), bearb. 1987, A.H. 2008
Melodi: Ur Sionsharpan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar