söndag 31 januari 2010

Guds rikes sommar, i ordet lovad

1. Guds rikes sommar, i ordet lovad,
har inte den börjat närma sej?
Har fikonträdet ej börjat knoppas,
om än omärkligt för dej och mej?

2. Och månne Herren ej börjat samla
de spridda barnen av Jakobs hus,
så Sions murar må åter byggas
och Juda fröjdas i Herrens ljus?

3. Ja, själva bullret av strid och tvedräkt,
hör inte detta till tecknen med?
Guds rikes sommar går fram ur stormen,
ett saligt rike av frid och fred.

4. Pris vare Herren för förebuden
till löftets sommar, den gyllne tid.
Pris vare Herren för morgonstjärnan,
som bådar dagen, så ljuv och blid.

5. Pris vare Herren, ja, han skall kröna
med rik fullbordan vårt framtidshopp!
Så må vi vila i frid vid löftet
och glada lyfta vårt huvud opp!


Text: Lina Sandell 1877 (45 år)
Musik: Joel Blomqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar