söndag 31 januari 2010

Bana väg för Herren, din Gud

Bana väg för Herren, din Gud!
Bana väg för Herren, din Gud!
Gör hans stigar raka,
gör hans stigar raka!
Bana väg för Herren, din Gud!

Text: Jesaja (Jes. 40:3f) Musik: Lars Åberg

[P.g.a. upphovsrätten kan Lars Åbergs melodi inte publiceras här än]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar