söndag 31 januari 2010

Älskande Jesus, lär mej att vörda

1. Älskande Jesus, lär mej att vörda
kärleken varmed du älskat din brud!
Allt vill jag glömma,
blott jag får gömma
mej i din kärlek, förbarmande Gud.

2. Bedjande Jesus, lär mej att vörda
bönen som en gång du bad för din brud,
då på den dagen
du enligt lagen
hängde på korset, förbannad av Gud.

3. Sårade Jesus, lär mej att vörda
såren du burit i kamp för din brud.
Nu är det helat,
allt som vi felat,
så i sitt ord han ju vittnar, vår Gud.

4. Plågade Jesus, lär mej att vörda
smärtan du led för din utvalda brud.
Så ifrån pina
har du de dina
räddat för evigt, min Herre och Gud.

5. Jesus, min Herre, lär mej att vörda
priset med vilket du friköpt din brud!
Mej du ock köpte,
frälste och döpte.
Nu är jag din, o min Konung och Gud!

Text: Anders Carl Rutström, bearb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar