tisdag 19 januari 2010

Alla löper de, men en får lönen
1. Alla löper de, men en får lönen.
Löp som den så att ni himlen når!
De som står där framme invid målet
ser nu efter hur för er det går.

2. Se ej kring er! Det förlamar foten
och gör blicken irrande och matt.
Nej, se oavlåtligt, fast och troget
på det mål som är er föresatt!

3. Se ej kring er, hur de andra löper,
ej tillbaka på vad här är kvar.
Allt är ju fåfängligt under solen,
se blott framåt mot vad där ni har!

4. Den som söker blott en jordisk seger
avstår ju från många ting - så vi
bör väl något kunna glatt försaka

av det överflöd vi lever i?

5. O vad är väl en förgänglig lager?
Förrän kvällen vissnar ju dess blad.
Och ett ovisst mål kan inte göra
kämpen i sin ande viss och glad.

6. Men det mål som föresatt oss blivit
är en verklighet så skön och stor:
är ett evigt liv med Herren Jesus
- salig, salig den på honom tror!

7. Segerlönen, kronan, se den väntar!
Jesus själv har vunnit den åt dej,
då han här på vandringen till korset
dina synders börda tog på sej.

8. Må han då en gång dej inte sakna
bland de frälsta i sin bröllopssal!
Vik ej av, var trofast intill döden,
om du i hans namn har gjort ditt val! 


Text: Lina Sandell 1873 (41 år)
Musik: O Ahnfelt, alt. Andrew Lloyd Webber

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar